14.09.2017

RMIT-Europe opening

S’han inaugurat a l’edifici Media-Tic 22@ les noves dependències del Royal Melbourne Institute of Technology

h3o hem fet la direcció d’obra d’aquest projecte d’Enric Ruiz Geli

https://www.rmit.edu.au/events/all-events/special-events/2017/september/rmit-europe-opening-celebration

 > Link to Fundación Consejo España-Australia