Concurs Espai Paper – COAC – Barcelona

Llenços de paper
pengen de sostre a terra
i uneixen
hall, soterrani, altell.

L’expo és paper
que es doblega
s’arruga
es travessa.

 

concurs
data: 2016