Concurs Nou Auditori NUREMBERG – Alemanya

Un símbol per Nuremberg

 

L’ampliació del MSH és una oportunitat per Nuremberg d’aconseguir un espai de centralitat i trobada cultural. 
 
Icona urbana
 
La Neue Konzerthalle no és una prolongació del MSH sinó un edifici amb personalitat pròpia. S’aposta per la separació volumètrica, resolent la connexió pel subsòl. 
Amb la voluntat de generar una arquitectura atractiva, la Neue konzerthalle creix en altura i s’aproxima cap a la cantonada. És un edifici visible des del lluny que anuncia l’entrada al parc de Luitpoldhain i al centre musical. 
Àgora publica 

 

Aixecar la sala principal permet alliberar la planta baixa per convertir-la en un gran espai de trobada social, continuïtat del parc.
Aquest hall es converteix en l’entrada principal de tot el conjunt. La comunicació entre la Neue Konzerthalle i el MSH és un pas subterrani subtil que converteix els dos edificis en un de sol. 
Promenade espiral

 

L’ascens a la sala es produeix per unes grans espirals d’ascensió que giren, inundades de llum natural, entre el paisatge i la sala. La rampa d’accés principal culmina en un mirador a la ciutat que connecta visualment el nou edifici amb Nuremberg.
Caixa musical

 

La sala de música és el cor del nou edifici. Tensió entre un nucli sòlid i opac “suspès” i la lleugeresa i transparència de la seva carcassa exterior. Tensió entre l’íntim (relació individu – música) i el social (relació entre tots).
 

Concurs

2018