Casa entre mitgeres al Carrer Verdi, Barcelona – 2021-…